13th Jun 2022

Polskie kościoły w USA są perłami kultury polskiej za granicą

„Polish Cathedrals” w Stanach Zjednoczonych przedmiotem badań naukowców z KUL Nawiązanie współpracy z Polską Misją Polskie Katedry Ameryki (Polish Cathedrals) to określenie, które możemy przypisać polskim monumentalnym kościołom wybudowanym na...