27th Jun 2022

Friends of Polish Art (FPA) ma nowy Zarząd

FPA to organizacja non profit, która za cel stawia sobie edukację i promowanie polskiej kultury i sztuki. Towarzystwo, powstało w 1937 roku, ma bogatą historię i zasługi w organizowaniu różnych...