03rd Dec 2021

Alicja Karlic, editor of The Polish Weekly / Tygodnik Polski talks with Mr. Richard Walawender

Mr. Richard Walawender is the chairman of the Orchard Lake School’s Polish Mission Board of Trustees, Regent, and Honorary Consul of Poland in Detroit. The Polish Seminary was the beginning,...

10th Oct 2015

Z archiwistą z Polski Tomaszem Szpilem o jego pobycie w archiwum Polskiej Misji rozmawia Alicja Karlic

Mgr Tomasz Szpil ukończył historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego w 2007 roku. Po studiach rozpoczął pracę w Archiwum Państwowym w Łodzi. Proszę krótko określić cel przybycia Pana do pracy...