01st Sep 2022

Mateusz Morawiecki: Aktualność historii II wojny światowej

Mateusz Morawiecki Premier Rzeczpospolitej. Był członkiem zespołu, który negocjował warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim, studia Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State...