Ogłoszenia

Możesz dodać tylko jedno takie samo ogłoszenie. Ogłoszenie możesz dodać tylko w kategorii, których ono dotyczy. Nie możesz zamieścić tego samego ogłoszenia w więcej niż jednej kategorii Możesz dodać tylko 1 zdjęcie. Długość treści ogłoszenia jest ograniczona do 1000 znaków. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie informacje, które przedstawiasz w dziale Ogłoszenia na naszej stronie i ewentualne skutki, które mogą wynikać z publikacji Twojego ogłoszenia. Ogłoszeniodawcy, którzy regularnie naruszają nasze zasady zamieszczania ogłoszeń, mogą się spodziewać ograniczeń w dalszym korzystaniu z naszego serwisu. Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w naszym serwisie, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki.


Dodaj darmowe ogłoszenie w Tygodniku Polskim. Pola oznaczone * są wymagane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *