15th Aug 2015

Rejs Wisłą w Krakowie

Halina Massalska „Z Krakowem mam skaranie Boże / Chce człek zapomnieć, a nie może” (J. Sztautynger) – to swego rodzaju motto koleźeńskiego zjazdu wuefiaków, którzy od kilku lat spotykają się...

15th Aug 2015

Polish Minister of Culture and National Heritage visits Polish Mission at Orchard Lake Schools.

By Alicja Karlic Polish minister of Culture and Heritage Professor Małgorzata Omilanowska has been touring American Polonia’s heritage and cultural institutions. In the Metro Detroit area she was a guest...

15th Aug 2015

Co w trawie piszczy …

Drodzy Czytelnicy! Jednym chyba z najbardziej oklepanych powiedzeń jest „wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.” Okrutna prawda z jednej strony, ale z drugiej to nie do końca prawda. Nie wszystko...

15th Aug 2015

5 Days in the City

By Peter Wróbel June 25, 2015, 8:30 pm. I was waiting for a trolley with my family. It wasn’t going to arrive for another 7 minutes, so to occupy myself,...

04th Jul 2015

O zachowanie tożsamości narodowej polskiej emigracji

W dniach 12-13 czerwca 2015 r. w budynku Audytorium Maximum UKSW w Warszawie z inicjatywy Światowej Rady Badań nad Polonią, Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się...

04th Jul 2015

Bizony i żubry

Halina Massalska Chociaż mają wspólnego przodka, żubr zamieszkuje lasy Europy a bizon prerie Ameryki Północnej. W XIX wieku, zanim rozpoczęto masowe polowania na bizony, na kontynencie amerykańskim mieszkały dziesiątki milionów...

04th Jul 2015

An evening with Barbara Rylko-Bauer, author of “A Polish Doctor in the Nazi Camps”

By Andrzej Ładak ( In the picture: Barbara Rylko-Bauer and Zofia Ladak) “A Polish Doctor in the Nazi Camps” is available at selected bookstores, including Barnes & Noble, and can...