Stopka redakcyjna

THE POLISH WEEKLY / TYGODNIK POLSKI
BILINGUAL PUBLICATION of ALTAD, INC. (ISSN 1056-6236)

Publishing Office

Address: 2706 Winter Park Rochester Hills, MI 48309
Tel: (313) 365-1990

E-Mail: polishweekly@comcast.net

Editor-in-Chief – Dr Alicja Karlic

Assistant Editor – Frank J. Dmuchowski

Contributing Writers:

Anna Ambroszkiewicz
Anna Kowalik
Halina Massalska – Poland
Joseph Serwach
Robert Strybel – Poland
Dr Janusz Wróbel

Circulation: (313) 365-1990

Established in 1904 Published Only Online.

“The Polish Weekly” is not responsible for the contents of the advertisement throughout the newspaper or for typographical errors or omissions in ads that do not diminish the value of such ads. However, “The Polish Weekly” will insert an ad in a subsequent issue as honorary compensation. Reprint of any portion of the paper is not allowed without prior permission.

Założony w 1904r.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Opinie oraz uwagi czytelników publikowane w dziale “Listy Komentarze” są wyrazem su- biektywnych odczuć oraz sądów i nie można ich uważać za stanowisko redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w korespondencji oraz nie drukowa- nia listów dłuższych niż 200-300 słów. Nie drukujemy również listów bez podpisu ani wykraczających poza podyktowane prawem prasowym zasady. Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca.

Letters to the Editor express the opinions and views of their respective authors only and do not necessarily represent the opinions or views of this newspaper. To promote a healthy exchange of ideas, our policy is to publish such letters addressing matters relating to material published in the newspaper or of interest to our readership, including matters we may disagree with. We are not responsible for verifying facts alleged in such letters. We reserve the right to refuse publication of items at our sole discretion, including but not limited to matters we consider to be personal attacks, vulgar, irresponsible, or otherwise inappropriate.

 

Comments are closed.