K Nawrocki

Karol Nawrocki
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Leave a Reply

Your email address will not be published.