Święto Żołnierza w Detroit

Weterani polscy, których losy skazały na życie z daleka od Ojczyzny, nigdy o Święcie Żołnierza nie zapomnieli. I zawsze był to dzień ważny dla całej Polonii. Z biegiem lat coraz mniej między żywymi naocznych świadków i uczestników krwawych bojów; na próżno wypatrywać zapamiętanych postaci w mundurach. Po prostu, naturalna kolej rzeczy, „zmiana warty”… Regulamin Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce zezwala na przyjmowanie w swoje szeregi przedstawicieli młodszej generacji, na przykład byłych żołnierzy Wojska Ludowego.
Święto Żołnierza, które przypada 15 sierpnia, ma długą tradycję. Od wielu lat w weterańskim parku Wanda gospodarzem uroczystości był VI Okręg Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. W tym roku dzięki ogromnemu zaangażowaniu prezesa chóru Filaretów pana Zdzisława Forysia przy współudziale Kongresu Polonii Amerykańskiej w MI, uroczysta msza św. z okazji Dnia Żołnierza była celebrowana w kościele Przemienienia Pańskiego w Detroit.

Głównym celebransem Mszy św. był nowy wice rektor Seminarium Św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake, ks. Jacek Kowal, we współcelebrze ks. proboszcza Andrew Wesley’a.
Mowę programową wygłosił Konsul Honorowy RP Ryszard Walawender.

Prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej Anna Bańkowska podziękowała obecnym za przybycie. Podkreśliła ważność Święta Żołnierza Polskiego.
We Mszy św. wziął udział komendant VI Okręgu SWAP, Krzysztof Kulesza. Nie zabrakło harcerzy i przedstawicieli organizacji polskich w Michigan. Jak zwykle Chór Filaretów uświetnił Liturgię Mszy św.
15 sierpnia 2021 roku w świętowaniu Dnia Żołnierza wzięło udział około 100 osób, w tym trzech polskich weteranów II Wojny Światowej i dwóch weteranów Armii Amerykańskiej.
Święto Żołnierza, obecnie nazywane Świętem Wojska Polskiego jest świętem państwowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej.

Ustanowienie Święta Żołnierza sankcjonował prawnie rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Stanisława Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku. Podano w nim:
„W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”.

Od wielu lat zawsze biorę udział w uroczystościach upamiętniających 15 sierpnia – Dzień Wojska Polskiego – by oddać cześć Polakom walczącym za „wolność naszą i waszą”.

Alicja

Comments are closed.