W sprawie STAMP4S testu z języka polskiego

W świątecznym wydaniu T.P. zostały zamieszczone informacje o możliwości przystąpienia do egzaminu z języka polskiego, czym zainteresowało się wiele osób, o czym świadczą telefony z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia.

W dniu, w którym oddajemy T.P. do druku, dowiedziałam się, że pani Marzanna Owiński już nie pracuje w Polskiej Misji, co potwierdziło się, bowiem moje emaile wysyłane do niej wracały z adnotacją, że nie jest pracownikiem Polskiej Misji. W związku z tym, zatelefonowałam do pani Marzanny, z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji. Okazało się, że wiadomość jest prawdziwa, pani Marzanna Owiński została zwolniona przez dyrektora Polskiej Misji pana Góreckiego, przed samymi Świętami Bożego Narodzenia (ciśnie się komentarz – postąpiono ze specjalistką w zakresie nauczania języka polskiego bardzo po chrześcijańsku).

Wydaje się to bardzo dziwne, wprost trudne do uwierzenia. Czyżby nikt z grona dyrektorów Polskiej Misji na czele z kanclerzem ks. Królem nie doceniał ważności promocji języka ojczystego?
Pomyślałam, że zaczerpnę wiadomości wprost od źródła, tym bardziej, że oczekują tego również osoby zainteresowane testem. Zwróciłam się do Kanclerza Orchard Lake Schools ks. Mirosława Króla, do dyrektora Polskiej Misji Arkadiusza Góreckiego i przewodniczącego Rady Dyrektorów Polskiej Misji pana Joe Majchera z pytaniem, co dalej z programami, których pomysłodawczynią i realizatorem była pani Marzanna Owiński, czy aby je zaniechano?

Nasza troska o to jest zasadna, bowiem Tygodnik Polski od początku śledził proces wdrożenia testu STAMP4S z języka polskiego do szkół amerykańskich. Redaktor Tygodnika Polskiego Frank Dmuchowski od początku był zaangażowany w uruchomienie działań, by po raz pierwszy w USA Stanowe Departamenty Edukacji wpisały język polski na listę ważnych języków obcych, którego znajomość można potwierdzić egzaminem dającym benefity zdającemu.
A tak historycznie, to pierwsi Polacy przypłynęli do USA w wieku XVIII. Dzisiaj mamy wiek XXI, więc upłynęło trochę czasu, zanim upomnieliśmy się jako grupa narodowa o przywileje ze znajomości języka obcego, w naszym przypadku – języka polskiego.

Przypomnę słowa, jakie wypowiedział poprzedni konsul RP w Chicago Konrad Zieliński, popierający projekt Polskiej Misji:
“Język polski jest jednym z najważniejszych języków europejskich, Amerykanie polskiego pochodzenia są potomkami piątej pod względem liczebności grupy etnicznej, która budowała Amerykę. Dlaczego więc nie mielibyśmy mieć szansy zdawania testu z języka polskiego i otrzymania kredytów na uczelniach wyższych”
Podobnie i obecny konsul RP w Chicago Piotr Janicki podczas Forum Polonii w Orchard Lake w 2018 roku potwierdził wagę realizowanego programu.
Test jest oficjalnym sprawdzianem znajomości języka polskiego, dzięki któremu uczniowie otrzymują specjalną pieczęć dwujęzyczności na ich świadectwach ze szkoły średniej, w ramach programu “Seal of Biliteracy”.

W celu realizacji tak ważnego zamierzenia Polska Misja przy Zespole Szkół w Orchard Lake zawarła umowę z AVANT ASSESSMENT (amerykańska firma specjalizująca się w opracowywaniu testów językowych). Dzięki uzyskanemu wsparciu światłych ludzi i organizacji polonijnych zebrano 30 tys. dolarów na pokrycie kosztów opracowania testu z języka polskiego jako obcego. Projekt został wsparty finansowo przez Konsula RP w Chicago, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich, kilka organizacji polonijnych i osób prywatnych.
Od marca 2018 roku test jest dostępny dla każdej amerykańskiej szkoły we wszystkich stanach. Wydaje się, że największym zainteresowaniem może cieszyć się w trzech stanach – Nowy Jork, Illinois i Michigan, gdzie znajdują się największe skupiska Polonii (w każdym z tych stanów mieszka około miliona naszych rodaków).
Pani Marzanna Owinski posiada licencję stanową nauczyciela (jako jedyna nauczycielka jęz. polskiego w MI) i jest członkiem komisji w michigańskim Departmencie Edukacji w Lansing, pracującej nad wdrożeniem Seal of Biliteracy do szkół w Michigan. Do czasu zamknięcia programu Języka Polskiego w St. Mary’s Preparatory uczyła również w tej jedynej szkole średniej w Michigan z takim programem (na rok szkolny 2018/2019 został zamknięty).

Pani Marzanna Owiński jako jedyna w Michigan organizowała Dzień Dwujęzyczności, a głównym sponsorem stała się Polska Unia Kredytowa.
Obecnie testy STAMP są oferowane w 11 językach i używane na całym świecie przez szkoły podstawowe, średnie i uczelnie wyższe. Tym bardziej zastanawia decyzja Polskiej Misji o zwolnieniu z pracy – koordynatora i pomysłodawcy egzaminów stanowych z języka polskiego, osoby niezwykle aktywnej w propagowaniu języka polskiego w środowisku polskim w Michigan, jak i USA. Co będzie dalej z realizacją programów promujących język polski?
Czy egzamin, który ma się odbyć w dniu 12 stycznia 2019 r. na terenie Orchard Lake Schools odbędzie się?
Zwracamy się do dyrekcji Polskiej Misji o wyjaśnienia, aby pytania naszych Czytelników nie pozostawały bez odpowiedzi.
PS. Po informacje w sprawie egzaminu mającego odbyć się w dniu 12 stycznia 2019 r. na terenie Orchard Lake Schools proszę dzwonić do dyrektora Polskiej Misji pod numerem telefonu:
(248) 683 – 0412

Alicja Karlic

One Response to “W sprawie STAMP4S testu z języka polskiego

  • poprostu za duzo wiedziała i była dla kogoś ‘niewygodna’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *