Komunikat Konsulatu RP w Chicago

Konsulat Generalny RP w Chicago zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w
dotarciu z poniższą informacją do jak najszerszego kręgu osób polskiego
pochodzenia. United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie jest
zainteresowane zeznaniami Polaków prześladowanych podczas II wojny
światowej przez III Rzeszę i jej sojuszników, aby przedstawić historie
Ocalonych w swoich ekspozycjach muzealnych. USHMM zachęca Ocalonych
Polaków do dzielenia się informacjami na ten temat, przekazywania
dokumentów opowiadających o ich losach, artefaktów, filmów, fotografii,
itp.

Dodatkowe informacje zawarte są w poniższych linkach.

http://resources.ushmm.org/itsinventory/home.php

http://www.ushmm.org/research/collections/resourcecenter/contact/

http://www.ushmm.org/

Szczegółowych informacje nt. akcji udziela Jaime J. Monllor,
International Outreach Officer w U.S. Holocaust Memorial Museum.

Konrad Zielinski
Vice Consul
Polonia Section
Consulate General of the Republic of Poland in Chicago

Leave a Reply

Your email address will not be published.