List do Redakcji

Zbliża się kolejne – już 36 walne zebranie członków/właścicieli Federalnej Unii Kredytowej PAC. Mimo petycji podpisanej przez wielu członków, którzy postulowali o zmianę terminu zebrań na dzień “weekendowy” i umożliwienie uczestniczenia w nim osób, które w dzień powszedni nie są w stanie przybyć – zebranie ponownie zaplanowano na czwartek. Dyrekcja nie zaakceptowała woli członków, mimo że powinna reprezentować właśnie ich interesy, a nie swoje własne. Zignorowano petycję, nie udzielono nawet żadnej odpowiedzi, uznając że członek/właściciel nie ma żadnego prawa do decydowania o tak prozaicznej nawet sprawie jak termin zebrania. Podobnie zignorowano wiele listów, pytań, postulatów,emaili skierowanych do dyrektorów, komisji nadzorczej i zarządu unii na przestrzeni kilku lat.

Zebranie odbędzie się w czwartek 19 kwietnia o godzinie 5:30 w Polsko Amerykańskim Centrum Kulturalnym w Troy. Należy zaapelować do wszystkich członków o liczne przybycie i czynny udział w organizacji, której są właścicielami. Jest coraz więcej pytań dotyczących działalności naszej unii, braku osiągnięć finansowych, dwu gwiazdkowej oceny na pięć możliwych przez bankrate.com, a przede wszystkim ponad milionowych strat wykazywanych przez unię w ciągu ostatnich 3 lat. Nie do przyjęcia jest tłumaczenie się sytuacją ekonomiczną kraju, ponieważ w dokładnie takich samych warunkach funkcjonują inne unie kredytowe mające doskonałe wyniki. To nasza dyrekcja i zarząd nieodpowiednio zarządzają naszym majątkiem i wykazują się brakiem wiedzy, brakiem rozsądku i całkowitą ignorancją wobec członków. To właśnie oni akceptują wydatki, których można uniknąć i straty, którym można zaradzić. Unia jest coraz biedniejsza, a wydatki coraz większe. Tracą na tym właściciele unii, do których cały majątek należy. Kontynuacja działalności dyrekcji i zarządu może doprowadzić do upadku instytucji służącej nam od 36 lat. W związku z tym powstają pytania, na które członkowie/właściciele powinni żądać szczegółowych i pełnych odpowiedzi od tych, którzy swoją pracą zobowiązali się do działalności zgodnej z prawem i zapewniającej członkom jak najlepsze procenty na pożyczkach i jak najmniejsze obciążenia poprzez nakładanie opłat np. na konta czekowe. Coraz więcej członków odchodzi z naszej unii kredytowej do innych instytucji finansowych, w tym banków, które mają lepsze oprocentowanie i mniejsze opłaty.

1. Dlaczego dyrekcja, komisja nadzorcza i zarząd ignorują korespoondencje do nich skierowaną?

2. Dlaczego nie następuje redukcja stanowisk w unii, która umożliwiłaby ogromne oszczędności w skali rocznej?

3. Dlaczego 4 lata temu utworzono dwa odrębne stanowiska CFO i COO a obecnie przywrócono stanowisko CEO? Wynagrodzenia dla tych pracowników stanowią ogromny procent wszystkich kosztów.

4. Dlaczego COO, Anita Dul, stojąc na tak wysokim stanowisku, nie przestrzega swoich podstawowych zobowiązań finansowych uchylając się od płacenia podatku od nieruchomości w przepisowym terminie? Czy to nie wpływa na reputację unii? Czy to nie daje takiego samego prawa innych pożyczkobiorcom?

5. Dlaczego nie są przestrzegane przepisy zawarte w statusie unii kredytowej (bylaws) między innymi dotyczące wyborów, zatrudniania osób z komisji nadzorczej na płatne funkcje w dziale pożyczek?

6. Dlaczego nasze pieniądze są trwonione na utrzymywanie takich mediów jak Telewizja Detroit i Radio Rozmaitości, które przekazują mylne informacje o unii i nie tylko, stare i nieaktualne reklamy, prezentują rasistowskie poglądy?

7. Dlaczego unia udziela pożyczek osobom przebywającym w USA nielegalnie? Osoby te wyjeżdżają do Polski zostawiając nam swoje niespłacone pożyczki.

8. Dlaczego unia zatrudnia nielegalnych emigrantów nawet jeśli są to prace zlecone?

9. Dlaczego unia wypłaca wynagrodzenie za prace kontraktorskie osobom, które w tym czasie zalegają z płaceniem swoich pożyczek?

10. Co stało się z domem na 11692 Moran w Hamtramck? Jakie straty ponieśli członkowie z tego tytułu?

Członkowie Unii Kredytowej PAC (nazwiska znane redakcji)

Leave a Reply

Your email address will not be published.