Od Redaktora Naczelnego

14 lutego zakończyła się sprawa sądowa wytyczona Tygodnikowi Polskiemu przez panią Anitę Dul. Strony podpisały tzw. „Mutual Resolution”.

Serdecznie dziękujemy adwokatowi, który podjął się obrony naszej gazety, panu H. William’owi Burdett, JR, jak i American Civil Liberties Union w Michigan.William Burdett jest specjalistą od Konstytucji Amerykańskiej i Pierwszej Poprawki do Konstytucji.  Jeszcze raz dziękujemy za obronę.


W języku polskim treść Poprawki I można zapisać w poniższy sposób:

Żadna ustawa Kongresu nie może wprowadzić religii ani zabronić swobodnego praktykowania jej, ograniczać wolności słowa lub prasy ani prawa ludu do spokojnych zgromadzeń lub do składania naczelnym władzom petycji o naprawienie krzywd.

Cieszy nas fakt zakończenia procesu. Możemy teraz bardziej skoncentrować się na pracy. Mamy mnóstwo planów, świetny zespół redaktorów, jak i grono sponsorów i czytelników.Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierali nas finansowo, jak i dobrym słowem. Wszystkie listy i liściki, w których wyrażaliście waszą troskę, zostaną zabezpieczone w archiwum, aby mogły stanowić źródło dla przyszłych badaczy polonijnej historii. Miejsce na Listy do Redakcji zostaje utrzymane. Czekamy na Wasze listy, komentarze, sugestie.

Dalej będziemy dokładać starań, aby właściwie wypełniać naszą misję: chcemy być forum dla życia społecznego i kulturalnego Polonii.  Troszczymy się o dorobek emigracji, jak i o jej tradycje.  Jesteśmy źródłem informacji o najważniejszych wydarzeniach w kraju i na świecie. Piszemy o problemach i radościach Polonii, przedstawiamy naszych sponsorów oraz umożliwiamy publikowanie twórczości czytelników.Tygodnik jest patronem medialnym wielu kulturalnych imprez organizowanych przez Polaków.O nowych pomysłach poinformujemy w najbliższej przyszłości.

Dzisiaj pragnę również wyjaśnić, dlaczego roczna prenumerata wynosi 63 dolary. Kalkulacja ceny jest prosta: jest to cena gazety plus koszty przesyłki, koszty nadruku adresów i transportu Tygodnika do poczty. Ilość reklam jest szczątkowa, pozostali tylko najwierniejsi; gazety nie stać na dopłaty do prenumerat. Ilość prenumerat musieliśmy obniżyć, bowiem okazało się, że ponad 100 osób otrzymywało Tygodnik Polski przez  ostatnie trzy lata za darmo. Naraziło to wydawcę na poważne straty finansowe. Wszystkie te osoby zostały usunięte z listy.Zapraszamy do odnowienia prenumerat.

Przedstawicieli organizacji i instytucji polonijnych prosimy o nadsyłanie wiadomości. Wielka szkoda, że Max Ciszek zrezygnował z funkcji dyrektora klubu sportowego „Biały Orzeł”. Dziękujemy Mu za dotychczasową współpracę. Mamy nadzieję, ze pani Teresa Kosecka rzetelnie wypełniając funkcję rzecznika prasowego klubu będzie przesyłała informacje również do naszej gazety.

Marzy nam się Bal Tygodnika Polskiego. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w zorganizowaniu takiego balu, prosimy o kontakt z redakcją.

Alicja Karlic

Leave a Reply

Your email address will not be published.