2010 był dobrym rokiem dla Tygodnika Polskiego

Koniec roku to czas podsumowań i zazwyczaj ustala się hierarchię wydarzeń. Jeśli chcielibyśmy dołączyć do tego trendu i pokusić się o podsumowanie roku na naszym polonijnym poletku, to musielibyśmy wskazać przede wszystkim na wybory w naszym stanie i kandydata partii republikańskiej do Kongresu USA, Rocky Andrzeja Raczkowskiego.   Andrzejowi zabrakło około 6 tysięcy głosów. Jest nadzieja, że w kolejnych wyborach akcja promocji kandydata polskiego pochodzenia przyniesie lepsze rezultaty. Uważa się, że bardzo mało Polaków, obywateli Stanów Zjednoczonych głosuje. Przyczyny takiej postawy mogą być różne. Na pewno, wybór kandydata polskiego pochodzenia do publicznego urzędu uzależniony jest nie tylko od głosów Polonii, ale też przedstawicieli innych narodowości.


Ważne polonijne wydarzenia w minionym roku były związane ze świętowaniem Jubileuszy Rocznicowych. Zaproszono nas na bankiet 100lecia związku Narodowego Polskiego (PNA), 75 lat chóru Filaretów, 25 lat Amerykańsko Polskiego Towarzystwa Kulturalnego (APCS), 125 lecie Seminarium im. Św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake.  Braliśmy udział w kulturalnych wydarzeniach, zarówno tych na większą skalę, jak i pomniejszych. Występ Rubika w Detroit uważa się za jedno z ważniejszych kulturalnych przeżyć w naszym środowisku. Organizatorzy, Bogusław Kozakiewicz i Jarek Rumin, spisali się na piątkę. Innym, na szerszą skalę, wydarzeniem były występy zespołu Mazowsze.

Należy podkreślić, że Polska Misja w Orchard Lake była organizatorem wspaniałego koncertu muzyki Chopina. Z naszych obserwacji wynika, że spośród polonijnych organizacji i instytucji, Polska Misja była najbardziej aktywnym organizatorem, bądź  współorganizatorem największej ilości wydarzeń adresowanych dla Polonii. Dziękujemy Kanclerzowi, Rektorom, Dyrektorom z Orchard Lake Schools za przyjazne nastawienie do redakcji Tygodnika Polskiego.

Jednym z miłych akcentów minionego roku jest decyzja o podtrzymaniu tradycji koncertów chopinowskich, odbywających się w Centrum Kulturalnym w Troy (jak pamiętamy, zainicjowała je i organizowała przez wiele lat śp. Noreen Śmiałek-Sinclair). Tego niełatwego, ale pięknego zadania podjęła się obecnie pani Barbara Lisiecka.

W Amerykańsko Polskim Centrum Kulturalnym odbył się kolejny już raz festiwal folklorystycznych zespołów tanecznych, a wszystko to za sprawą znanego choreografa Tomasza Kielara.

W 2010 roku po raz pierwszy miała miejsce wystawa prac lokalnych artystów polskiego pochodzenia. Godną zauważenia inicjatywą było uruchomienie kawiarenki „Prowincja” na terenie polonijnej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Hts. Mają tutaj miejsce, choć na mniejszą skalę, ciekawe spotkania: z filmem, piosenką i poezją.Ważnym wydarzeniem dla Tygodnika Polskiego był udział w spotkaniach z politykami, zarówno republikanami, jak i demokratami. Mieliśmy zaszczyt poznać obecnego gubernatora Michigan, Ricka Snydera i generalnego prokuratora Michigan, Billa Schuette.  Rozmawialiśmy również z byłym gubernatorem Minnesoty, Timem Pawlentym, który drogę uzyskania nominacji partii republikańskiej na kandydata do fotela prezydenta USA, rozpoczął od naszego stanu. W tych politycznych kręgach znaleźliśmy się dzięki panu Stanisławowi Grotowi, który przychylnie i życzliwie odnosi się do naszej redakcji. Serdecznie mu za to dziękujemy.

W 2010 roku obchodziliśmy 30 rocznicę powstanie „Solidarności”. Z tej to okazji uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu wystawy „Solidarność: Poland Struggle for Freedom” na uniwersytecie Wayne State, a konkretnie w bibliotece im. Waltera Routera. Przeprowadziliśmy rozmowę z dyrektorem biblioteki, Maikiem Smithem. Z okazji wystawy honorowym gościem uniwersytetu był były prezydent Polski, Lech Wałęsa. Na długo w pamięci pozostaną budujące słowa, wypowiadane przez organizatorów, jak i gości, podczas otwarcia wystawy oraz podczas prywatnych spotkań.

Tygodnik Polski uczestniczył też w spotkaniach z dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr Piotrem Cywińskim. Budynki po dawnym hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau muszą być szybko remontowane – mówił Piotr Cywiński na spotkaniach z przedstawicielami żydowskiej społeczności. Ściany w drewnianych barakach się chwieją, w murowanych celach pękają. Przewidywany koszt konserwacji to około 120 mln euro. W celu zebrania środków powołano do życia Fundację Auschwitz-Birkenau.
Goszcząc w Orchard Lake dyrektor Cywiński spotkał się z byłymi więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych, w tym ze znanym naszej społeczności, panem Władysławem Budweilem.

W minionym roku staraliśmy się również informować Czytelników o ważnych wydarzeniach w polonijnym środowisku, o powstałych problemach i sposobie ich rozwiązywania.

Dziękujemy rzecznikom prasowym i indywidualnym osobom za nadesłane informacje. Szczególne podziękowania kierujemy do przedstawiciela Klubu Sportowego „Biały Orzeł’”, Maxa Ciszka, dzięki któremu mogliśmy pisać o tym, co dzieje się u sportowców.

Dziękujemy sponsorom i biznesom, którzy ogłaszając się w Tygodniku, pomagają gazecie utrzymać się na rynku. Liczymy na dalszą współpracę i przychylność. Zapraszamy nowe biznesy do ogłaszania się u nas. Dziękujemy za wszystkie odnowione prenumeraty, jak i za nowe, które w 2010 roku do nas napłynęły.  Dziękujemy za listy kierowane do redakcji. Nie wszystkie mogliśmy opublikować, ponieważ anonimów nie zamieszczamy. Bardzo sobie cenimy kontakt z Czytelnikami i pomimo różnych przykrych zdarzeń, nadal oczekujemy na Wasze listy, uwagi i propozycje. Dla przypomnienia nadmienię, że publikowanie przez nas listów do Czytelników spowodowało, iż Unia Kredytowa PAC wycofała swoje ogłoszenia z naszej gazety oraz pozwała wydawcę i redaktora naczelnego Tygodnika Polskiego do sądu. Pani Anita Dul, COO naszej unii kredytowej oskarżyła nas o zniesławienie. Proces sądowy jest w toku.

Drodzy Czytelnicy! Dziękujemy, że pozostaliście z nami.

Jako redaktor naczelny, dziękuję Zespołowi za współpracę. Osoby, które tworzą Tygodnik Polski to: Frank J. Dmuchowski – zastępca redaktora naczelnego, Michael Szymański – redaktor konsultant, Józef Kwieciński – opracowanie graficzne.  Na stałe współpracują z nami: Anna Ambroszkiewicz, Barbara Gronet, Kasia Jaszczak, Anna Kowalik, Halina Massalska, ks. dr Sławek Murawka SChr, Wojtek Sarnowski (fotograf), Izabela Rzepecka (Polska), Agnieszka Wróbel, MD i dr Janusz Wróbel.

Podsumowując stary rok, muszę przyznać, że był dla nas dobrym rokiem.

Alicja Karlic

Leave a Reply

Your email address will not be published.