Od Redakcji

Za kilka dni wybory, ponownie zachęcamy Polonię do głosowania. Oddając głos mamy wpływ na wybór kandydatów, innej drogi nie ma.

Według najnowszego sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonego na dwa tygodnie przez wyborami do amerykańskiego Kongresu, w listopadowych wyborach chęć głosowania na partię GOP zadeklarowało aż 48 proc. wyborców.Aby odzyskać większość w Izbie Reprezentantów sprzed 4 lat, Republikanie muszą wygrać 40 miejsc. Zwycięstwo Partii Republikańskiej doprowadziłoby do usunięcia ze stanowiska przewodniczącego Izby Reprezentantów Nancy Pelosi (Partia Demokratyczna), a chcąc przeforsować jakąkolwiek zmianę legislacyjną, Barack Obama musiałby za każdym razem uzyskać poparcie Republikanów.Pragnę przypomnieć, że zamieszczane reklamy w Tygodniku Polskim nie są odzwierciedleniem poglądów politycznych i opinii redakcji.

W dzisiejszym wydaniu gazety piszemy o ciekawym spotkaniu z Mikiem Smithem, dyrektorem The Reuther Library w Wayne State University. O rozwijającej się współpracy pomiędzy Polską Misją w Orchard Lake a Biblioteką „Reuther”, o wrażeniach z podróży do Polski i udziale Mike Smitha, Jeffreya Przewozniaka oraz Marcina Chumięckiego w XXXII Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich Na Zachodzie. Konferencja ta odbyła się we wrześniu w Warszawie.

Marcin Chumięcki, dyr. Polskiej Misji, zreferował bieżące projekty, wskazał na stawiane cele na przyszłość, mówił o udostępnieniu zbiorów organizacjom polonijnym oraz instytucjom naukowym na świecie. Omówił stan współpracy z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Uniwersytetem Jagiellońskim i Polską Akademią Umiejętności w Krakowie.Mike Smith przedstawił program współpracy Uniwersytetu Wayne State z Polską Misją. Szczegóły na str. 6-7. Młody człowiek,  Jeffrey J. Przewozniak, który jest wolontariuszem – kustoszem muzeów w Orchard Lake, mówił na temat:  „Kolekcje Muzealne w Orchard Lake, prace nad ich zabezpieczeniem i udostępnieniem szerokiej grupie odbiorców” .Do tematu współpracy Polskiej Misji i Wayne State University będziemy powracać.

Ikona Solidarności, Lech Wałęsa, prezydent Polski w latach 1990 – 1995, będzie gościem uroczystego otwarcie wystawy „30 lat Solidarności” na Uniwersytecie Wayne State, w dniu 26 października. 16 listopada 2005 Lech Wałęsa otrzymał zaświadczenie nr 1763/05, wystawione przez IPN, w którym stwierdzono, iż przysługuje mu status osoby pokrzywdzonej w rozumieniu art. 6 ustawy o IPN z 18 grudnia 1998. IPN przyznał Wałęsie status pokrzywdzonego w drodze tajnego głosowania, w stosunku głosów 4:3.

Przechodząc do spraw redakcyjnych, pragnę podziękować w imieniu własnym i całego zespołu koledze Jurkowi Szelążkowi za współpracę z nami i piękne reportaże zdjęciowe. Wyrażam nadzieję, że Jurek jeszcze nie jeden raz zagości na naszych stronach, czego z całego serca sobie życzymy. Powiadamiam, że Frank J. Dmuchowski od dnia 20 września pełni obowiązki zastępcy redaktora.

Pozdrawiam Czytelników i życzę miłej lektury

Alicja Karlic

Leave a Reply

Your email address will not be published.