Young Polonial Professionals Association of Michigan

Zawiadamiamy, że powstała nowa młodzieżowa organizacja, która nazywa się Young Polonial Professionals Association of Michigan, w skrócie YPPAM.Pierwsze organizacyjne zebranie odbyło się w piątek, 9 września 2010.Przybyło 28 osób.  Zebranie poprowadziła Natalia Maska, która oświadczyła zebranym, że pomysł utworzenia młodzieżowej organizacji narodził się w czasie konferencji “Quo Vadis” w Kanadzie. Powołując nową organizację skorzystano z modelu organizacyjnego z Toronto.
Natalia przedstawiła cele nowej organizacji:
Kształcenie i rozwój zawodowy.
Nawiązanie kontaktów zawodowych i osobistych.
Doradztwo zawodowe dla członków organizacji.
Po przedstawieniu się, zebrani podzielili się na kilka grup z zadaniem rozważenia pomysłów i projektów do pracy dla organizacji.Każda z grup po 5-ciu minutach przedstawiła swoje propozycje. Między innymi podkreślono, by nawiązywać kontakty z instytucjami i organizacjami, jak i z innymi grupami etnicznymi. Podkreślono konieczność nawiązania współpracy z Orchard Lake Schools i Polską Misją. Młodzi planują zorganizować dobroczynny bal.  Miało się wrażenie, że zebrani młodzi ludzie są pełni entuzjazmu i chęci do pracy w nowej organizacji.  Więcej informacji udzieli Natalia Maska  nmaska@gmail.com i Kasia Strzałkowski kasia.ann@gmail.com Adres strony: http://yppboard.blogspot.com/

Zapraszamy nową organizacje do współpracy z Tygodnikiem, zawsze chętnie użyczymy naszych stron do podzielenia się z nami waszymi sukcesami i problemami.Dziękujemy Władysławowi Bańkowskiemu za reprezentowanie TP na pierwszym zebraniu i przekazaniu nam relacji ze spotkania.
AK

Leave a Reply

Your email address will not be published.