Od Redakcji

W najnowszym wydaniu Tygodnika Polskiego zamieszczamy dużo materiału na temat wybuchu II Wojny Światowej. 70 lat temu w Moskwie został podpisany Pakt Ribbentrop-Mołotow. Dokument podpisany przez przedstawicieli rządów hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji przesądził o historii świata na kolejne kil- kadziesiąt lat.
Władze rosyjskie starają się umniejszać znaczenie paktu dla losów drugiej wojny światowej. W rosyjskich mediach poja- wiły się opinie rosyjskich historyków i polityków, że napaść wojsk hitlerowskich na Polskę nie była wynikiem podpisania paktu przez Ribbentropa i Mołotowa. Fałszowanie prawdy historycznej jest bulwersujące.
Podpisanie paktu nie tylko umocniło stra- tegiczną pozycję Niemiec, ale sprawiło też, że wojna o Polskę stała się nieunikniona. Niemcy zaatakowały Polskę 1 września 1939 roku, natomiast ZSRR, realizując postanowienia paktu i gwałcąc wszelkie traktaty podpisane z Polską, dokonał agresji 17 września.
Zapraszamy Polonię do udziału w ob- chodach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szczegółowy plan uroczysto- ści w Orchard Lake zamieszczony jest na stronach: 5 i 9.
Pragnę zwrócić uwagę na ważną informację dotyczącą pogarszających się warunków życia w US, tym razem dotyczy ona eme- rytów. Według Associated Press emery- tury i renty Social Security mogą w ciągu najbliższych lat nie podlegać waloryzacji. Oznacza to realny spadek rent i emerytur. Zgodnie z prawem świadczenia emerytalne Social Security nie mogą być zmniejszane. Jednak miesięczne wypłaty otrzymywane przez miliony emerytów mogą być niższe, ponieważ składki na ubezpieczenie me- dyczne Medicare na lekarstwa, odtrącane automatycznie od czeków, mają lekko wzrosnąć. Koszty życia emerytów wzra- stają szybciej niż inflacja. Pamiętajmy, że wydają oni dużą część swoich dochodów na opiekę medyczną. Spadek wartości domów, spadek wartości pakietów inwestycyjnych dotkliwie wpływa na stopę życia emerytów. W USA Social Security otrzymuje obecnie około 50 milionów osób. Średnia wysokość miesięcznego świadczenia wynosi w tym roku 1153 dolary. Z powodu rosnących cen energii w styczniu zostały one zwiększone o 5,8 proc., co było najwyższą podwyżką od 1982 – według Associated Press. Teraz jednak emeryci muszą się przygotować na dwa lata braku rewaloryzacji emerytur.
W obecnym wydaniu Tygodnika Polskiego przedstawiamy kolejne listy od Czytel- ników, za które serdecznie dziękujemy. Pozdrawiam Państwa i jeszcze raz zapra- szam do udziału w obchodach 70.rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W najnowszym wydaniu Tygodnika Polskiego zamieszczamy dużo materiału na temat wybuchu II Wojny Światowej. 70 lat temu w Moskwie został podpisany Pakt Ribbentrop-Mołotow. Dokument podpisany przez przedstawicieli rządów hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji przesądził o historii świata na kolejne kilkadziesiąt lat.

Władze rosyjskie starają się umniejszać znaczenie paktu dla losów drugiej wojny światowej. W rosyjskich mediach pojawiły się opinie rosyjskich historyków i polityków, że napaść wojsk hitlerowskich na Polskę nie była wynikiem podpisania paktu przez Ribbentropa i Mołotowa. Fałszowanie prawdy historycznej jest bulwersujące. Podpisanie paktu nie tylko umocniło strategiczną pozycję Niemiec, ale sprawiło też, że wojna o Polskę stała się nieunikniona. Niemcy zaatakowały Polskę 1 września 1939 roku, natomiast ZSRR, realizując postanowienia paktu i gwałcąc wszelkie traktaty podpisane z Polską, dokonał agresji 17 września.

Zapraszamy Polonię do udziału w obchodach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szczegółowy plan uroczystości w Orchard Lake zamieszczony jest na stronach: 5 i 9. Pragnę zwrócić uwagę na ważną informację dotyczącą pogarszających się warunków życia w US, tym razem dotyczy ona emerytów. Według Associated Press emerytury i renty Social Security mogą w ciągu najbliższych lat nie podlegać waloryzacji. Oznacza to realny spadek rent i emerytur. Zgodnie z prawem świadczenia emerytalne Social Security nie mogą być zmniejszane. Jednak miesięczne wypłaty otrzymywane przez miliony emerytów mogą być niższe, ponieważ składki na ubezpieczenie medyczne Medicare na lekarstwa, odtrącane automatycznie od czeków, mają lekko wzrosnąć. Koszty życia emerytów wzra- stają szybciej niż inflacja. Pamiętajmy, że wydają oni dużą część swoich dochodów na opiekę medyczną. Spadek wartości domów, spadek wartości pakietów inwestycyjnych dotkliwie wpływa na stopę życia emerytów. W USA Social Security otrzymuje obecnie około 50 milionów osób. Średnia wysokość miesięcznego świadczenia wynosi w tym roku 1153 dolary. Z powodu rosnących cen energii w styczniu zostały one zwiększone o 5,8 proc., co było najwyższą podwyżką od 1982 – według Associated Press. Teraz jednak emeryci muszą się przygotować na dwa lata braku rewaloryzacji emerytur.

W obecnym wydaniu Tygodnika Polskiego przedstawiamy kolejne listy od Czytelników, za które serdecznie dziękujemy. Pozdrawiam Państwa i jeszcze raz zapraszam do udziału w obchodach 70.rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Alicja Karlic

Leave a Reply

Your email address will not be published.