List otwarty do Rady Nadzorczej PACFCU

My, członkowie Polskiej Unii Kredytowej PAC, jesteśmy mocno zaniepokojeni sytuacją w naszej organizacji finansowej. W imieniu członków unia zarządzana jest przez Radę Dyrektorów. Zaufaliśmy 11 osobom w podejmowaniu decyzji w naszym imieniu. Mieliśmy nadzieję, że ich moralność, uczciwość i odpowiedzialność – którą wzięli na siebie wraz z przyjęciem tych funkcji – będzie służyła naszym interesom, tzn. członków oraz zgodna będzie ze statusem unii. Rada Dyrektorów nie wywiązuje się jednak ze swoich obowiązków. W związku z tym, my członkowie przeprowadziliśmy własne dochodzenie i oto jego wyniki:

1. W kwietniu 2008 rada Dyrektorów zatrudniła Anitę M Dul na pozycję Szefa Operacji (COO) unii kredytowej. Dyrektorzy nie przeprowadzili weryfikacji dokumentów i powierzyli tę funkcję osobie, która nigdy wcześniej unią nie kierowała. Jesteśmy zdania, że 3 letni kontrakt między unią a panią Dul został podpisany niezgodnie ze statusem unii.

2. W momencie podpisania kontraktu Anita M Dul była właścicielką kilku firm udzielających pożyczek hipotecznych.
Były to następujące firmy:
-Kelly’s 1ST Nationwide Mortgage Services (firma ciągle aktywna)
-A-AA AABAC America’s Home Mortgage (firma zamknięta 31 grudnia 2008)
-Michigan Educators Mortgage Company (firma zamknięta 31 grudnia 2008)
-MEMCO (firma zamknięta 31 grudnia 2008)
-A-AA Nationwide 1ST Mortgage Services (firma zamknięta 31 grudnia 2008)
-A-AABCO America’s Home Mortgage Co. (firma zamknięta 31 grudnia 2008)
-AAA Mortgages Nationwide (firma zamknięta 31 grudnia 2008)
-Nationwide Investment Services Corporation (firma ciągle aktywna)

Status unii zabrania osobom zatrudnionym w unii pracować w instytucjach o podobnym profilu. Fakt ten świadczy o konflikcie interesów między panią Dul i unią kredytową. Anita M Dul przyjmując stanowisko w unii powinna była zamknąć działalność prywatnego biznesu.

3. Według naszego dochodzenia Anita M Dul kontynuuje działalność w tym biznesie. Pod jej nazwiskiem zarejestrowanych jest w Michigan Department of Labor 16 firm. Wszystkie mają numer identyfikacyjny 330155. Dwie firmy nigdy nie zostały zamknięte a trzy nowe biznesy zostały zarejestrowane w dniu 11 marca 2009, podczas gdy pani Dul pobierała wynagrodzenie jako pracownik unii kredytowej.
Są to następujące firmy:
-Nationwide 1st Mortgage Services
-AABCO America’s Home Mortgage
-AAA Mortgages Nationwide
Wszystkie biznesy pani Dul zarejestrowane w Departamencie Pracy mają fikcyjny adres i niedziałający numer telefonu.
Prowadzenie przez panią Dul powyższych firm pozostaje w konflikcie z interesem unii, a także podpisanym przez nią kontraktem z unią.

4. Anita M Dul zatrudniła w oddziale unii w Hamtramck, partnera ze swojego prywatnego biznesu, na stanowisku Customer Service Representative. Stwarza to podejrzenie przenoszenia prywatnego biznesu do biur unii. Pytanie – czy jest to zgodne z polisą unii, która daje pierwszeństwo awansu pracownikom już zatrudnionym w unii?

5. Anita M Dul była członkiem Komisji do Spraw Kredytu w unii kredytowej, co również jest konfliktem interesu, ponieważ jej decyzje mogły przynosić korzyść jej prywatnym kompaniom.

Ponieważ Rada Dyrektorów i Komisja Nadzorcza nie reagowała na powyższe nieprawidłowości, musieliśmy wykonać prace we własnym zakresie, w interesie naszym, czyli członków. Ci, których obdarzyliśmy zaufaniem zawiedli nas nie wykonując swoich powinności.
W konsekwencji przedstawionych problemów domagamy się tego, co następuje:

1. Zwolnienia natychmiastowego Anity M Dul ze stanowiska COO i z funkcji dyrektora, oraz wycofania jej ubezpieczenia z firmy ubezpieczeniowej (“bonding company”).

2. Zwolnienia wszystkich dyrektorów, którzy podpisali kontrakt Anity M Dul.

3. Dostarczenia listy wszystkich członków, których podania o pożyczki na dom zostały odrzucone na przestrzeni ostatnich 7 lat. Tę listę Loan Department powinien przekazać do Supervisory Committee. Będzie ona potrzebna do dalszego postępowania.

4. Zbadania przez Supervisory Committee, czy nie istnieje jakikolwiek inny konflikt interesów w radzie Dyrektorów.

5. Przeanalizowania i odwrócenia wszystkich zmian wprowadzonych przez Anitę M Dul, które były niezgodne ze statutem unii.

Domagamy się również odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy którykolwiek pracownik unii kredytowej posiada, lub posiadał “Pension Plan” finansowany przez unię poza planem 401K?

2. Dlaczego unia kredytowa wycofała ogłoszenia z Tygodnika Polskiego?

3. Jaka dokładnie kwota przeznaczana jest na media i organizacje polonijne, z uwzględnieniem dokładnej sumy na każdy z tych podmiotów.

Angielskojęzyczna wersja tego listu została wysłana do Rady Nadzorczej 18 września, 2009 na adres PACFCU. Oczekujemy odpowiedzi w ciągu 10 dni od daty pokwitowania odbioru tego listu. W przypadku zignorowania powyższych problemów wszystkie posiadane przez nas informacje przekażemy do odpowiednich jednostek nadrzędnych oraz agencji stanowych i federalnych, które zajmują się tymi sprawami. Brak odpowiedzi spowoduje również zaraportowanie istniejącej sytuacji do instytucji, w której unia posiada ubezpieczenie.
Nasza unia kredytowa powinna reprezentować nas, członków. Powinna respektować Polaków, naszą historię i kulturę. Powinna kształcić nas w sprawach finansów, zatrudniać osoby z najwyższymi kwalifikacjami i godne zaufania w prowadzeniu instytucji zarządzającej naszymi pieniędzmi. W naszej unii nie mogą mieć miejsca takie zjawiska jak: manipulacja, lekceważenie, brak zaufania i niewłaściwe reprezentowanie nas.
Zaufanie do Rady Dyrektorów, zostało poważnie naruszone. Nie mamy również zaufania do obecnej COO.
Mamy nadzieję, że Komisja Nadzorcza podejmie natychmiastową akcję w celu rozwiązania powyższych kwestii, aby przywrócić porządek i zaufanie do Polskiej Unii Kredytowej.

Komitet Członków Polskiej Unii Kredytowej PAC
Lista członków petycji w posiadaniu Komitetu

Adres korespondencyjny:
PACFCU Reform Committee
P O Box 2377
Birmingham, MI 48012-2377

Wszystkich członków unii chcących pomóc w rozwiązaniu powyższych problemów prosimy o kontakt. Listy należy wysyłać na powyższy adres lub e-maile: pacfcureformcommittee@gmail.com

18 września 2009 r.

One Response to “List otwarty do Rady Nadzorczej PACFCU

  • Komisja Nadzorcza podjęła natychmiastowa akcje 😉
    Nabrała dużo wody w usta i ani be ani me.
    Kiedyś będą musieli ta wodę połknąć albo wypluć. Radze wyplucie 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published.