Komentarz Marii Szonert Biniendy

Maria Szonert BiniendaWice Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej do Spraw Polskich

Przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach prezydenckich, które parę dni temu wyłoniły nowego Prezydenta Polski, Pana Andrzeja Dudę. O prawo do współdecydowania o losie Polaków w drodze demokratycznych wyborów, czyli o prawo do suwerenności i podmiotowości, walczyło wiele pokoleń Polaków. Za niepodległość Polacy przez wieki płacili najwyższą cenę. Prawo do decydowania o własnym losie zostało okupione przez naród polski krwią oraz ogromnymi cierpieniami wielu pokoleń naszych przodków. Niemal każde pokolenie Polaków staje przed wyzwaniem walki o wspólne dobro jakim jest suwerenna Polska. Niektórzy jak na przykład pokolenie Solidarności walkę tę musi podejmować po kilkakroć gdyż jak uczy historia prawo Polaków do decydowania o własnym losie nie jest nam dane raz na zawsze. O to prawo cały czas musimy walczyć i je starannie pielęgnować.
Dlatego też wielkie podziękowania należą się wszystkim, którzy zaangażowali się w działalność na rzecz demokratycznych wyborów. Szczególne podziękowania należą się masowemu społecznemu ruchowi kontroli wyborów, jaki powstał oddolnie w Polsce i wspierał bardzo skutecznie Polaków w kraju oraz Polonię na całym świecie. Tu w USA wielkie podziękowania należą się też liderom środowisk polonijnych w takich aglomeracjach jak Chicago, Nowy York czy Los Angeles, gdzie w komisjach wyborczych znalazło się wielu przedstawicieli organizacji polonijnych, w tym przedstawicieli Kongresu Polonii Amerykańskiej. Również podziękowania nalezą się mężom zaufania, którzy nadzorowali procedury wyborcze od początku do końca procesu wyborczego. Wielu działaczy polonijnych pracowało non-stop 24 godziny na dobę i dłużej, pracowali w komisjach wyborczych wzdłuż i w szerz Ameryki. Należy się im nasza wdzięczność za wielkie poświecenie oraz uznanie za piękną obywatelską postawę.
Wielki wysiłek rodaków w kraju i zagranica zaowocował wyborem na najwyższy urząd RP Pana Andrzeja Dudę, doktora nauk prawnych oraz Europosła PiS. Wbrew oczekiwaniom międzynarodowego establishmentu Polacy oznajmili światu, że żądają zmian, że przeciwstawiają się marginalizacji ich interesów.
Wybór Andrzej Duda na urząd Prezydenta RP wymagał pokonania potężnego przeciwnika. Urzędujący prezydent miał za sobą cały aparat państwowy włącznie z sądownictwem, wszystkie media głównego nurtu, oraz najpotężniejsze lobby polityczno-gospodarcze w Polsce i zagranicą. Zwycięstwo Andrzej Dudy symbolizuje wielką determinację Polaków do wzięcia losu we własne ręce i doprowadzenia do zmian na miarę aspiracji wolnych Polaków.
Po ogłoszeniu wyników wyborów Prezydent Elekt Andrzej Duda skierował swe pierwsze kroki na ulicę Rakowiecką w Warszawie aby pochylić czoła przed tablicą upamiętniającą Rotmistrza Pileckiego. Złożył w ten sposób hołd wszystkim żołnierzom niezłomnym, którzy oddali życie za wolną i sprawiedliwą Polskę i obiecał, że jako Prezydent dołoży wszelkich starań, aby doczesne szczątki bohaterów narodowych wymordowanych przez reżim stalinowski były odnalezione i z należytym szacunkiem pochowane. Następnie udał się na Jasna Górę, gdzie podziękował Matce Boskiej Częstochowskiej za sukces wyborczy i poprosił o błogosławieństwo boże. Z Jasnej Góry skierował się na Wawel, aby uklęknąć przed sarkofagiem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na Wawelu podkreślił, że nie byłby dziś tym kim jest gdyby nie Profesor Lech Kaczyński.
Ta potężna symbolika pierwszych działań Prezydenta Elekta rodzi wielkie nadzieje, że Prezydent Andrzej Duda będzie prowadził politykę przywracania Polakom poczucia godności, które zostało boleśnie zszargane w ostatnich latach. Rodzi się też nadzieja, że uda mu się odbudować dumę i siłę moralną narodu polskiego zdewastowane w wyniku tragedii smoleńskiej, zaniechań polityki historycznej, działań depolonizacyjnych, oraz zmasowanej kampanii anty-polonizmu.
Prezydent Andrzej Duda będzie również prawdziwym orędownikiem Polonii. Wielokrotnie podkreślał, że Polonia stanowi integralną cześć narodu polskiego i bardzo ważną siłę polityczną Polski na arenie międzynarodowej. Mamy wiec nadzieję na owocną współpracę z korzyścią dla nasz wszystkich.
Tymczasem przed Polonią stoi wiele trudnych wyzwań w najbliższym czasie. Już za parę miesięcy czekają nas wybory do Sejmu RP. Wybory te będą miały bezpośredni wpływ na możliwości realizacji ambitnego programu Prezydenta Dudy. Dlatego też masowe zaangażowanie się Polonii w nadchodzące wybory do Sejmu RP to sprawa pierwszoplanowa i niezmiernie ważna.
Rozumiem rozczarowanie Polonii z Michigan i Massachusets, która w zakończonych wlasnie wyborach prezydenckich została pozbawiona komisji wyborczych na swoim terenie. Zarząd Krajowy Kongresu Polonii Amerykańskiej będzie ścisłe współpracował z przedstawicielami oddziału stanowego KPA aby zapewnić uruchomienie komisji wyborczych w Detroit i Bostonie na bardzo ważne jesienne wybory do Sejmu. Jak wiadomo, Polski MSZ w tegorocznych wyborach prezydenckich pozbawił komisji wyborczych zarówno oba te miasta, mimo, że w wyborach prezydenckich w 2010 roku takie komisje wyborcze w tych miastach były powołane. Obecnie są wiec wszelkie podstawy ku temu aby komisje wyborcze ponownie zostały powołane w tych miastach na wybory parlamentarne A.D. 2015.
Podsumowując pragnę zaapelować do rodaków w USA, którzy nie wzięli udziału w zakończonych właśnie wyborach prezydenckich, aby się zmobilizowali i wzięli udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych do Sejmu RP. Apeluję, abyście Państwo zapewnili sobie ważny polski paszport na wybory parlamentarne przewidziane na jesień tego roku. Dla wszystkich, którzy posiadają obywatelstwo polskie jest jeszcze czas aby wyrobić sobie polski paszport lub odnowić paszport nieważny. Polska na nas liczy, Polska nas potrzebuje! Pamiętajmy, że w obecnej bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej „jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy”.

Maria Szonert Binienda
Wice Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej
do Spraw Polskich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *